Prikbord


Schoolcontactpersoon
23 september

(Rondje) schoolcontactpersoon

Op verschillende manieren proberen we er op onze school voor te zorgen dat kinderen zich prettig voelen in hun groep en lekker in hun vel zitten. In het vorige nieuwsbericht kon u lezen over de Gouden Weken. In dit nieuwsbericht ga ik dieper in op de rol van de schoolcontactpersoon.

 

De term schoolcontactpersoon

De schoolcontactpersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die klachten hebben over de school(situatie). Binnen elke school is minstens één schoolcontactpersoon, deze persoon is geen lid van de schooldirectie. Bij ons op school ben ik, Vera Mommers (leerkracht groep 6) dat. Bij de jongere kinderen noem ik mezelf “de probleempjesjuf”.  Ieder schooljaar maak ik in september een rondje langs groep 3 t/m 8 a.d.h.v. een praatplaat. We bespreken dan welke situaties van ongewenst gedrag kunnen voorkomen (pesten, betasten, bekijken,…) en hoe ze hiermee om moeten gaan: expressief “Stop, hou op!” roepen en/of hulp inschakelen. Ik vraag te bedenken wie ze in nood in vertrouwen durven nemen (ouders, vrienden, leerkracht,…) en wijs hen ook op mijn “bestaan” als “probleempjesjuf”. Oudere kinderen attendeer ik bovendien op de kindertelefoon (0800-0432). Daarbij vertel ik ook dat ze via Internet kunnen bellen met vrijwilligers, maar dat dit alleen via wifi gratis is. Misschien goed om deze stappen ook nog eens in alle rust thuis met uw kind te bespreken! Mijn jaarlijkse rondje staat dit jaar aanstaande vrijdag, 23 september gepland.

Daarnaast ben ik dus ook het aanspreekpunt voor ouders en collega’s die ontevreden zijn over de school en / of een specifieke situatie binnen de context van school. Hieronder volgt een formeel stukje over die kant van mijn taak, uit het protocol van schoolcontactpersonen van MosaLira:

 

Het takenpakket van een schoolcontactpersoon

  1. De schoolcontactpersoon beantwoordt vragen over de wijze waarop in de school met een klacht wordt omgegaan.
  2. De schoolcontactpersoon zorgt voor de eerste opvang van de “klager” en informeert de klager over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt. De schoolcontactpersoon wijst de klager op de mogelijkheid zich door de (externe) vertrouwenspersoon te laten bijstaan bij de verdere klachtafhandeling.
  3. De schoolcontactpersoon is enkel de spreekwoordelijke bewegwijzering in de klachtenregeling. De schoolcontactpersoon neemt geen bemiddelende rol in tussen klager en aangeklaagde en vervult geen actieve rol in de verdere klachtafhandeling.
  4. De schoolcontactpersoon geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie of het bestuur over het veiligheidsbeleid.
  5. De schoolcontactpersoon rapporteert (half)jaarlijks aan de directie en het bestuur, waarbij geanonimiseerd de klachten zijn geregistreerd en waarin aanbevelingen staan om zaken op te pakken.

Mogelijkheden bij een klacht

Na het eerste gesprek – waarin de klager is opgevangen en de klacht gedefinieerd – volgt mogelijk nog een gesprek. Daarin gaat de schoolcontactpersoon samen met de klager na welke mogelijkheden er zijn om de klacht weg te nemen. Eerst wordt gekeken of de klacht op schoolniveau kan worden opgelost. Soms is een gesprek met diegene tegen wie de klacht zich richt voldoende om de klacht weg te nemen. Is dat al geprobeerd of wil de klager deze weg niet bewandelen dan wijst de schoolcontactpersoon de klager op de volgende vervolgmogelijkheden:

  • Betrekken van de schoolleiding bij de klacht.
  • Via bemiddeling komen tot een oplossing van de klacht.
  • Indienen van een klacht bij de klachtencommissie; bij voorkeur bij de interne klachtencommissie (van MosaLira) of eventueel bij de landelijke klachtencommissie.
  • Aangifte doen als er sprake is van strafbare feiten.

Een externe vertrouwenspersoon kan bij al deze mogelijkheden worden benaderd.

Het is de klager (leerling, ouder of collega) die bepaalt wat de vervolgstappen zijn. De schoolcontactpersoon geeft daarbij aan wat de consequenties zijn van de verschillende mogelijkheden, zodat de klager bewust een keuze kan maken. Daarbij vraagt de schoolcontactpersoon  ook door naar de reden van bijvoorbeeld het niet willen nemen van een (bepaalde) vervolgstap. Mogelijk speelt angst een rol. Voor verdere begeleiding in de klachtafhandeling wijst  de schoolcontactpersoon de klager op de mogelijkheid van bijstand en advies door een (externe) vertrouwenspersoon. Indien gewenst brengt de schoolcontactpersoon de (externe) vertrouwenspersoon in contact met de klager.

 

De uitgebreide klachtenregeling vindt u op de website van onze stichting, www.mosalira.nl , onder praktische informatie: https://www.mosalira.nl/wp-content/uploads/2021/07/Klachtenregeling-MosaLira.pdf

 

In mijn laatste nieuwsbericht over de Gouden Weken leest u meer over de Week tegen Pesten, van 26-30 september aanstaande.

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren