Prikbord

Nieuws & agenda

 

Crea lessen

Sedert begin van dit schooljaar krijgen de leerlingen 1 keer per 2 weken een crea les aangeboden verzorgt door onze vakleerkracht juf Nicole. Binnen ons schoolgebouw zijn de eerste resultaten inmiddels te zien op speciaal daarvoor geplaatste rekken. Helaas kunt u deze momenteel niet zelf bekijken! 

26 novemberLees verder
Techniek middag

Vanmiddag zijn de leerlingen enthousiast aan de slag gegaan met techniek in het onderwijs. Daarbij is gebruik gemaakt van materialen uit de techniektorens. Zo zijn de leerlingen o.a. aan de slag gegaan met het thema lucht en water, hebben ze een onzichtbare brief geschreven, moesten ze een rauw ei zodanig inpakken dat het zonder te breken uit het raam gegooid kon worden en hebben ze voertuigen gebouwd m.b.v. Lego technics.   

5 novemberLees verder
Kinderboekenweek

Van woensdag 6 t/m vrijdag 15 oktober was de kinderboekenweek. Het Thema was ‘Worden wat je wil”.

Op school zijn er leuke activiteiten aangeboden: de leerkrachten kregen voor 1 dag een ander beroep, er zijn ouders komen vertellen over hun beroep, de kinderen hebben een kinderboekenmarkt gehouden, de begrijpend leesles ging over een apart beroep, er werd voorgelezen door leerkrachten en kinderen, kinderen waren verkleed als beroepsbeoefenaar enz. Kortom een week met leuke activiteiten en vooral veel leesplezier!

22 oktoberLees verder
Jubileum

Vandaag op de dag van de leerkracht vieren we tevens dat onze interieurverzorgster Wilma Konings 25 jaar aan onze school verbonden is. Een uniek jubileum! Met haar niet aflatende inzet zorgt zij ervoor dat ons gebouw er altijd op en top uitziet. De leerlingen hebben haar uiteraard toegezongen met een liedje op een melodie van haar grote idool Frans Bauer. Ook werd zij door alle groepen van mooie cadeaus voorzien rondom het thema van haar lievelingsdier, de panda. Wilma, van harte proficiat! 

5 oktoberLees verder
Digitaal bord

Zo'n 10 jaar geleden verdwenen de krijtborden uit onze school en werden vervangen door een zogenaamd smartbord: een digitaal bord voorzien van een beamer. Uiteraard was dat destijds een hele stap voorwaarts omdat het onderwijs interactiever werd, de inzet van instructiefilmpjes mogelijk werd en steeds meer methodes digitale ondersteuning boden. In 2021 zijn de smartborden waar we toen zo trots op waren sterk verouderd. Vandaar dat alle groepslokalen deze week voorzien zijn van nieuwe digitale schermen met een scherper beeld en nog meer (interactieve) mogelijkheden. Financieel gezien een behoorlijke investering, maar gezien de eerste ervaringen zeer waardevol.    

30 septemberLees verder
Week tegen het pesten

Ook dit schooljaar besteden we wederom uitgebreid aandacht aan de "week tegen het pesten". De hele week wordt er in de verschillende groepen op allerlei manieren aandacht aan dit thema geschonken. Er worden o.a.  boeken voorgelezen en films bekeken rondom het thema pesten. Daarnaast wordt er veel gesproken over de gevolgen van pesten. Tevens zijn in de bovenbouw enkele gastsprekers aanwezig die o.a. hun eigen ervaringen zullen delen. Uiteraard hopen dat van al deze activiteiten een preventieve werking uitgaat en we pesten op onze school in de kiem kunnen smoren!

25 septemberLees verder
Crea lessen

In het afgelopen Corona jaar hebben de leerlingen helaas veel activiteiten moeten missen waaronder projecten, uitstapjes en gastlessen. Om dit gemis enigszins te compenseren krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 dit schooljaar twee wekelijks crea lessen aangeboden. Deze lessen worden gegeven door vakdocent Nicolle Mulkens. Momenteel zijn de leerlingen bezig met een opdracht portret tekenen. Binnenkort start tevens een lessencyclus muziek voor de groepen 4 t/m 6, wederom gegeven door een vakdocent.  

24 septemberLees verder
Feest!

Op het einde van vorig schooljaar wilden we de leerlingen graag een gezellige dag aanbieden met o.a. een luchtkussen en een stormbaan op de speelplaats. Helaas werden we op de betreffende dag geteisterd door hevige regenbuien met hoogwater tot gevolg. Het hele feest viel dus letterlijk in het water: geen stormbaan, maar wel een vette rekening van de gehuurde materialen! Toen het bedrijf Entertrain hoorde wat ons was overkomen, boden zij spontaan aan ons na de zomervakantie gratis te voorzien van een luchtkussen en andere spellen. De leerlingen hebben gisteren dan ook genoten van al dit moois. Namens de leerlingen hartelijk dank aan Entertrain!  

17 septemberLees verder
Schoolbieb

Na de tijdelijke sluiting van onze bibliotheek vanwege de Corona maatregelen, starten we de uitleen binnenkort weer op. De bieb wordt gerund door de leesconsulant van het Centre Ceramique in samenwerking met enkele vrijwilligers. De bezetting met vrijwilligers is momenteel erg krap. Derhalve zijn we op zoek naar extra handjes voor onze bieb. Vandaar onze vraag of u (of opa, oma, buurman, buurvrouw!) op dinsdag een paar uurtjes tijd heeft om de gelederen van de bieb te versterken? Dit mag een hele ochtend of middag, maar ook een deel hiervan. Wekelijks of 2 à 3 wekelijks. Iedere hulp is welkom.

 

Wat wordt van u verwacht?:

- Ontvangen van kinderen.

- Beantwoorden van vragen van kinderen en het ondersteunen bij het zoeken naar boeken.

- Innemen, uitlenen en reserveren van materialen via het programma schoolWise (m.b.v. scanner).

- Opruimen van materialen.

- Zorgen voor een aantrekkelijke uitstraling van de schoolbibliotheek.

 

Vanzelfsprekend wordt u hierbij door de leesconsulent begeleid en ondersteunt. Mocht u zich als vrijwilliger willen aanmelden of nadere informatie wensen, horen we dit graag van u.

10 septemberLees verder
Kalender
Inleveren biebboeken
Rapport
Wisselmiddag
Schoolreis groep 7 & 8 Vught
Afscheidsavond groep 8
Laatste Schooldag
Zomervakantie
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren