Prikbord


Week tegen het pesten
26 september

Week tegen Pesten 2022

Van 26 t/m 30 september 2022 is de landelijke Week tegen Pesten met als thema “Grapje. Moet toch kunnen?!”

 

Uiteraard nemen we hier schoolbreed aan deel en besteden we in iedere klas dagelijks aandacht aan dit thema.  Een samenvatting van wat we zoal doen:

 

In iedere groep wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan het thema pesten, o.a. door gebruik te maken van kinderboeken en films rondom dit thema. Bij groep 1-4 kunt u dan denken aan prentenboeken als Het lelijke jonge eendje, Ze pesten me, Haas en Mol zoeken een uitweg en Hangoor en films als Assepoester en Dombo. In de bovenbouw wordt jaarlijks hetzelfde themaboek voorgelezen. In groep 5 is dat SuperDolfje (Paul van Loon) over buitengesloten worden omdat je anders bent. Groep 6 besteedt aandacht aan cyberpesten middels 500 appjes die ik niet wil lezen (Maren Stoffels). Groep 7 gaat in op rassendiscriminatie m.b.v. het boek Bikkels (Carry Slee). De gevolgen van pesten worden in groep 8 op indringende wijze aan bod gebracht middels het boek en de film van Spijt! (Carry Slee). Groep 6 kijkt daarnaast standaard naar een lessenserie van het Klokhuis over pesten. En in groep 7 en 8 maken de afzonderlijke groepen afspraken over chatten via Internet (met name via de groepsapp) a.d.h.v. de les “Whatshappy”. Verder beschikken we over een keur aan andere materialen waaruit de leerkrachten kunnen putten:  kletskaartjes, teksten van begrijpend lezen, kwartet- en bordspel van de coole kikker of dans- en muzieklessen. Deze materialen staan gedurende deze week waar mogelijk ook uitgestald op de leerpleinen beneden en boven.

 

Daarnaast wordt het verschil tussen plagen en pesten besproken en wordt kinderen geleerd dat als er iets gebeurt wat ze niet prettig vinden, ze dit moeten aangeven door “Stop, hou op!” te zeggen. Verder wordt hen aangeraden om door te lopen als het niet stopt en er vervolgens met iemand over te praten. Deze regel noemen we op school “Stop, loop door, praat”. Tijdens het rondje van de schoolcontactpersoon komt deze regel ook jaarlijks aan bod. In iedere groep hangt bovendien een poster met dit stappenplan erop. We leren hen ook dat praten over pesten géén klikken is en dat iedereen er verantwoordelijk voor is dat pesten stopt.

Naar de kinderen toe wordt nogmaals in herinnering gebracht dat juf Vera van groep 6 de anti-pestcoördinator is. Ook voor u als ouder(s), verzorger(s) is zij het aanspreekpunt, mocht u er onverhoopt met de leerkracht van uw kind niet uitkomen. 

 

Op school hebben we uiteraard ook een pestprotocol, waarin staat hoe we proberen pesten te voorkomen (o.a. door deel te nemen aan deze Week tegen Pesten, de Gouden/Zilveren/Bronzen Weken te doorlopen en door het rondje van de schoolcontactpersoon). Maar ook wat we curatief doen, mocht er onverhoopt tóch gepest worden. Dit kunt u altijd nalezen in ons pestprotocol (in te zien via www.scholenopdekaart.nl of rechtstreeks te downloaden via: https://scholenopdekaart.nl/api/v1/bijlage/10014/d767423f-31bf-4e4d-a025-209735b32397). 

 

 

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren