Praktische informatie
A t/m Z

Luizencontrole

Om het hoofdluisprobleem in de hand te houden, controleert een grote groep ouders na elke schoolvakantie alle groepen van de school. Uiteraard bent u als ouder de eerst aangewezene om uw kind regelmatig te controleren. Mocht er bij uw kind neten of luizen geconstateerd worden dan krijgt u hierover bericht. Bij luizen verzoeken wij om uw kind op te halen en dezelfde dag te behandelen. Na behandeling mag uw kind direct terug naar school.

 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is er om de belangen van ouders en leerkrachten te behartigen. De MR bestaat uit zes personen: drie vertegenwoordigers namens de ouders en drie namens het team.

 

Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Download documenten
A t/m Z

Terug naar de vorige pagina

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren