Prikbord


Toon je Talent
13 september

Met ingang van dit schooljaar nemen we deel aan het culturele programma "Toon je Talent". Dit programma biedt kinderen kans verborgen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Kinderen maken tijdens "Toon je talent" op een positieve manier kennis met muziek, dans, toneel en beeldende vorming. Ze ervaren wat het met hen kan doen, waar ze goed in zijn en waar ze gelukkig van worden. Het programma is opgebouwd als doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8. Het focust op actieve deelname van het kind en stelt het kind centraal in de zo belangrijke eerste fase van hun culturele "loopbaan". Kinderen tot ongeveer 8 jaar staan namelijk nog helemaal open voor het ontdekken en tonen van hun talent. Hoe ouder het kind, hoe meer wenselijk gedrag het kind zal vertonen en hoe meer het beïnvloed zal worden door de sociale omgeving.

 

Gedurende twee blokken van zes weken krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 les van een kunstdocent uit één van bovengenoemde disciplines. Dit schooljaar staan op onze school de thema's dans (tussen zomer- en herfstvakantie) en muziek (tussen Kerst - en carnavalsvakantie) centraal. In het volgende schooljaar staan de thema's toneel en beeldende vorming centraal. Gedurende een schoolloopbaan van groep 1 t/m 8 komen de leerlingen dus 4 keer met alle genoemde disciplines in aanraking. Na iedere cyclus van 6 weken volgt er zogenaamde "open les", waarbij u als ouder welkom bent zodat u met eigen ogen kunt zien wat "Toon je Talent" met uw kind doet en wat het voor uw kind betekent. Naast de lessen brengen de leerlingen in de loop van het schooljaar daarnaast ook een bezoek aan een culturele instelling in de stad Maastricht. Voorbeelden hiervan zijn Filmhuis Lumière, Opera Zuid, Centre Céramique, Bonnefantenmuseum, Philharmonie Zuid-Nederland, Kumulus of Natuur Historisch Museum. Ook de groepen 1 en 2 worden in dit project meegenomen. Voor hun is er echter een aangepast programma.

 

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren